Serveriturvallisuus ja uudet GDPR-asetukset ovat tärkeä osa turvallista nettikäyttäytymistä

Suojatut serverit eli palvelimet ovat tärkeä tietoturvaelementti. Esimerkiksi Server Security -ohjelmisto on räätälöity palvelimille ja se estää haittaohjelmistojen pääsyn koneellesi. Ohjelmiston suojaus on palkittu loistavasta toiminnastaan, eikä syyttä, sillä se tarjoaa reaaliaikaista ja tavallista laajempaa suojaa netissä väijyviä troijalaisia, viruksia, rootkit-ohjelmia, vakoiluohjelmia sekä muita netissä liikkuvia haittaohjelmia vastaan. Paikallista ja keskitettyä käyttöliittymää voidaan hallita joko Policy Managerissa tai sisäänrakennetussa verkkokonsolissa. Artikkeli tutustuttaa sinut suojatun serverin tärkeisiin ominaisuuksiin ja auttaa sinua valitsemaan itsellesi suojatun serverin. Serveriturvallisuuden lisäksi kehotamme kaikki netin käyttäjiä tutustumaan ja noudattamaan tarkasti uusia GDPR-asetuksia, joista kerromme lisää tässä artikkelissa.

Suojatun serverin tärkeät ominaisuudet

Hyvä suojattu serveri tarjoaa ennakoivaa suojausta, joka perustuu käyttäytymisen analysoimiseen. Sen avulla on mahdollista pitää käyttöjärjestelmät sekä kolmansien osapuolten tarjoamat palvelinohjelmistot ajan tasalla päivitettyinä. Samalla ne pysyvät turvassa uhilta, jotka perustuvat järjestelmien haavoittuvuuteen. Netissä piilee runsaasti yllättäviä vaaroja, joita kannattaa torjua etukäteen ennakolta ennen kuin mitään vakavaa ehtii tapahtua. Et varmasti halua, että esimerkiksi tärkeitä henkilökohtaisia tietojasi joutuu vääriin käsiin! Ilman suojattua serveriä vaara on kuitenkin ilmeinen.

Noudata GDPR-asetuksia

Sen lisäksi, että palvelimesi on varmasti turvallinen on erittäin tärkeää noudattaa uusia GDPR-asetuksia. GDPR on lyhenne sanoista General Data Protection Regulation ja suomeksi asetusta voidaan kutsua yleiseksi tietosuoja-asetukseksi. Kyseessä on laki, joka sääntelee henkilötietojen käsittelyä. EU-maissa lain soveltaminen aloitettiin vuoden 2018 keväällä. GDPR-säännösten nojalla pyritään parantamaan henkilötietoja koskevaa suojaa sekä tietosuojaoikeuksia. Lisäksi sen avulla pyritään vastaamaan uusiin tietosuojakysymyksiin, jotka liittyvät globalisaatioon ja digitalisaatioon. Näin EU-maiden tietosuojasääntelyä pyritään yhtenäistämään ja digitaalisten sisämarkkinoiden kehitystä pyritään edistämään.

Kuluttajan kannalta on hyvä tietää, että jokaisella kuluttajalla on oikeus tietää, millaisia henkilötietoja organisaatiolla on hallussaan sinua koskien ja kuinka sekä millaiseen tarkoitukseen näitä tietoja käsitellään. Kuluttajalla on myös oikeus pyytää epätarkkojen, virheellisten tai puutteellisten henkilötietojensa korjaamista sekä tietojen poistamista. Hän voi jopa vastustaa häntä koskevien tietojen käsittelyä ja pyytää rajoituksia niiden käsittelyyn. Kuluttajalla on oikeus siirtää halutessaan tietonsa organisaatiolta toiselle. On myös hyvä muistaa automaattiseen päätöksentekoon liittyvät ongelmat.

Kuluttaja voi halutessaan lähestyä organisaatiota ja kysyä henkilötietojensa tilannetta. Jos yritys väittää, ettei heillä ole kyseisen henkilön henkilötietoja, on henkilöllä oikeus vahvistukseen asiasta ja siitä, ettei kyseinen organisaatio käsittele hänen henkilötietojaan. Jos taas organisaatio ilmoittaa, että heillä on kyseisen henkilön henkilötietoja, on henkilöllä oikeus päästä katsomaan tietojaan sekä saada lisätietoja niiden käsittelystä. Organisaation tulee toimittaa tiedot sähköisesti tai henkilön pyytämällä muulla tavalla.

Jos huomaat, että organisaatiolla on sinusta virheellisiä tietoja, voit pyytää niiden korjaamista. Joissakin tapauksissa voit itse täydentää tietojasi. Organisaation tulee vastata korjauspyyntöösi kuukauden sisällä. Jos sinusta tuntuu, ettei organisaatio tarvitse henkilötietojasi tai että organisaatio on käyttänyt tietojasi laittomasti, sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista. Ellei organisaatiolla ole laillista perustetta henkilötietojesi käsittelyyn, sen tulee poistaa tietosi.

Tässä yhteydessä on varmasti tärkeää vielä kerrata, mitkä tiedot ovat henkilötietoja. Henkilötiedoiksi kutsutaan kaikkia sellaisia henkilöön liittyviä tietoja, jotka liittyvät tunnistettavissa olevaan tai tunnistettuun henkilöön. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, kotiosoite, etunimi.sukunimi-tyyppinen sähköpostiosoite, puhelinnumero ja henkilökortin numero. Lisäksi esimerkiksi auton rekisterinumeroa, paikannustietoja, IP-osoitetta ja potilastietoja pidetään henkilötietoina. Tiedätkö itse millaisia henkilötietoja organisaatiot ovat sinusta tallettaneet ja kuinka ne näitä tietoja käyttävät? Milloin viimeksi olet tarkistanut omien henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä asioita? Ehkä nyt on viimeistään aika kiinnittää tähän entistä tarkempaa huomiota ja turvata näin oma selusta netissä surffailun aikana!

Suojaa henkilötietosi – ota serveri ja GDPR haltuun!

Omien henkilökohtaisten tietojen suojaaminen on erittäin tärkeää aina nettiä käytettäessä. Suojattu serveri ja uudet GDPR-säännökset kannattaakin hallita!